101 äitiä vastaa: Sijoitustoiminnan haasteet sekä tavoitteet

18.02.2019

Talousvalmentajat Nina Nordlund ja Sanna Spårman ovat kysyneet äideiltä millaisia haasteita sijoitustoimintaan liittyy. Mikä estää viemästä sijoitustoimintaa seuraavalle tasolle, millaisia konkreettisia asioita sijoittamisella tavoitellaan ja mistä tietoa mieluiten etsii. Kyselyyn vastasi 101 äitiä.

Kyselyyn vastanneiden äitien taustatiedot:

 • 18 - 65+ vuotiaita, joista puolet 35 - 45 vuotiaita
 • Avo- tai avioliitossa 78 %
 • Työelämässä 63 % sekä seuraavaksi eniten vastanneista yrittäjiä
 • 63 % vastanneista on keskituloisia ja seuraavaksi eniten vastanneista on pienituloisia
 • Vastanneilla keskimäärin 2 - 3 lasta, joiden ikä pääosin 7 - 9 vuotta. Vastanneilla äideillä lapsia kuitenkin 0 vuotiaista aikuisiin lapsiin.

Konkreettisia tavoitteita joita haluaa saavuttaa sijoitustoiminnalla

Moni haluaa saada palkkatulojen ohelle lisätuloja. Myös epävarmuus tulevasta eläkkeestä on monelle syy sijoittaa, jotta työelämästä voi jäädä kenties aikaisemmin pois. Toisaalta sijoittamalla voi saada vanhemmalla iällä lisätuloja. Yleisesti sijoittamisella avulla moni toivoo saavansa lisää tuloja, joiden turvin voi elää vapaampaa elämää ja esimerkiksi matkustaa enemmän.

Muita konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi:

 • Taloudellinen turva
 • Taloudellinen vapaus
 • Sijoitustoiminnasta lisätuloja
 • Ettei tarvitse tehdä niin paljon töitä, ja saa lisää vapaa-aikaa
 • Rikkaus
 • Riittävästi rahaa vanhuuden ja mahdollisen sairauden varalle, ettei tarvitse jäädä yhteiskunnan olemattomalle tuelle. 
 • Lisäturvaa eläkepäiville
 • Mahdollisuus pitää sapattivapaata
 • Turvaa perheelle ja pesämunaa lapsille


Äidit kokevat tärkeäksi, että voi verkostoitua muiden saman henkisten äitien kanssa. Lisäksi moni haluaisi opiskella sijoittamista verkkovalmennuksessa. Moni äiti myös haluaa opiskella sijoittamisesta itsenäisesti, tai kaipaa henkilökohtaista sparrausta jotta sijoitustoimintaa voi viedä eteenpäin.

Konkreettinen apu jota kaivataan, jotta sijoitustoimintaa voi lähteä viemään eteenpäin

 • Mistä ja miten kannattaa aloittaa
 • Millaisilla summilla voi sijoittaa
 • Neuvoja kokeneemmilta
 • Tietoa omaisuuslajeista
 • Missä järjestyksessä kannattaa edetä
 • Mikä on korkoa korolle ilmiö
 • Miten rahastot toimii ja millaisia rahastoja on olemassa
 • Rohkaisua ja tukea asioiden läpikäymiseen
 • Miten ja miksi pitää hajauttaa, mitä se tarkoittaa
 • Vertaistuki ja sparraus
 • Neuvoja sijoittamisen tavoista ettei menetä rahojaan
 • Miten ekologiset ja eettiset arvot näkyvät sijoitustoiminnassa
 • Sijoittamisen sanastoon kaivataan tulkkausta

Talouteen liittyvät suurimmat unelmat

Taloudellisia unelmia ovat mm. taloudellinen riippumattomuus, velattomuus tai se että rahat riittäisivät, eikä tarvitse kituuttaa. Monelle äidille turvaa tuo myös taloudellinen puskuri, jolla voi kattaa yllättäviä menoja. Usealle äidille tavoite on saada tasapainoinen ja vakaa talous, jossa ei olisi huonoja velkoja. Äidit haluavat olla myös taloudellisesti itsenäisiä siten, ettei tarvitse olla riippuvaisia miehen tuloista. Moni äiti unelmoi myös siitä että saisi kerrytettyä lapsille pesämunaa. 

Sijoituskoulu avaa ovensa 12.3.2019 

- tule mukaan!

Tämän kyselyn pohjalta on luotu Sijoituskoulu äideille. Sijoituskoulun ovet avataan 12.3.2019. Jos sijoittaminen kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa, on sinulla nyt loistava tilaisuus päästä puhumaan sijoittamisesta äitien kesken. Käytännönläheinen verkkovalmennus on tarkoitettu aloitteleville sijoittajille. Sijoituskoulu on tarkoitettu äideille, mummeille, isojen tai pienten lasten äideille. Neutraalissa ja kannustavassa yhteisössä puhumme helpolla tavalla sijoittamisesta.

Nähdään Sijoituskoulussa!

Terveisin talousvalmentajat:

Sanna Spårman & Nina Nordlund